Τα στελέχη και οι συνεργάτες της Οικονομικής Ημαθίας είναι άρτια εκπαιδευμένοι επαγγελματίες και βρίσκονται σε διαρκή διαδικασία επανεκπαίδευσης και ενημέρωσης προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ειδών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου δραστηριότητας, νομικής μορφής ή μεγέθους .

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

20160622_181515

ΤΡΑΚΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ-ΤΡΑΚΕΛΙΔΗΣ

ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΛΕΝΗ-ΧΟΛΕΒΑ

>Σε τομείς που ο όγκος των εργασιών και η ανάγκη οργάνωσης δεν επιτρέπουν την παροχή υπηρεσίας από την ίδια την εταιρεία φροντίζουμε με τις καλύτερες δυνατές συνεργασίες να προσφέρουμε αυτό που οι ανάγκες των πελατών απαιτούν.