Η εταιρεία «ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2016 από τους Γιάννη Μαυρίδη και Γιώργο Τρακελίδη στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

 

Η εταιρεία, εντοπίζοντας τα κενά στον κλάδο των λογιστικών υπηρεσιών, δίνει το δικό της στίγμα στην αγορά τόσο της Αλεξανδρείας όσο και της ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να βαδίζει μαζί με τους πελάτες της στην επιτυχία.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


Η Οικονομική Ημαθίας προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εποχής απευθύνεται προς τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις κατά το δυνατό φιλικότερες τιμές.


Διαβάστε περισσότεραΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της Οικονομικής Ημαθίας είναι άρτια εκπαιδευμένοι επαγγελματίες και βρίσκονται σε διαρκή διαδικασία επανεκπαίδευσης και ενημέρωσης προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ειδών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου δραστηριότητας, νομικής μορφής ή μεγέθους .

ΠΡΟΦΙΛ

Στόχος μας είναι η διασφάλιση της αρτιότερης λειτουργίας των επιχειρήσεων, με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, δίνοντας τεκμηριωμένες απαντήσεις-λύσεις σε καίρια ερωτήματα των πελατών μας και εφαρμόζοντας τις τελευταίες λογιστικές μεθόδους μέσω σύγχρονων από τεχνολογικής απόψεως λογιστικών προγραμμάτων.


Οι άνθρωποι της Οικονομικής Ημαθίας, έχοντας μια μακρόχρονη εμπειρία στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε λογιστικά, φορολογικά, ασφαλιστικά και εργατικά θέματα, γνωρίζουμε τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζει η σωστή λογιστική παρακολούθηση μιας επιχείρησης στην εύρυθμη λειτουργία της. Με βάση αυτή τη λογική κατευθύνουμε καθημερινά και την λειτουργία της δικής μας επιχείρησης.

ΑΞΙΕΣ

Το ασίγαστο πάθος των ανθρώπων της Οικονομικής Ημαθίας και η επιθυμία τους για επιτυχία, δίνουν στην εταιρεία συνεχώς δημιουργικές και πρωτοποριακές ιδέες πάνω στις οποίες χτίζονται ισχυρά θεμέλια ανάπτυξης.

Με πρώτο όπλο τη γνώση και την ομαδική εργασία, αξιοποιούμε όλα τα στελέχη-συνεργάτες ώστε οι λύσεις που προτείνουμε να είναι κατά το δυνατόν οι καλύτερες. Με ειλικρίνεια, τιμιότητα και εχεμύθεια εξασφαλίζουμε ένα γόνιμο περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ ημών και των πελατών μας.

Διαβάστε περισσότερα

1
4
3
5

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ