Η Οικονομική Ημαθίας προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εποχής απευθύνεται προς τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις κατά το δυνατό φιλικότερες τιμές, με υπευθυνότητα, ανάληψη ευθύνης, συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση προκειμένου να κατευθύνει τους πελάτες της με ασφάλεια τόσο στο παρόν αλλά και πολύ περισσότερο στο μέλλον.

 

Η εταιρεία, εντοπίζοντας τα κενά στον κλάδο των λογιστικών υπηρεσιών, δίνει το δικό της στίγμα στην αγορά τόσο της Αλεξανδρείας όσο και της ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να βαδίζει μαζί με τους πελάτες της στην επιτυχία.

20170319_092257
20170319_092537
20170319_092743
20170319_092958